Mar 13 2017

Njoftim

Njoftim

Kryesia dhe Kuvendi i Bashkësisë Shqiptare Islame në Toronto

Shpall Zgjedhjet për Kryesin e Re.

 

Të nderuar anëtar jo ftojmë të merrni pjese në votim.

Zgjedhjet  mbahen me 2 Prill 2017

nga ora 08:00 deri ne ora 20:00

Zgjedhjet mbahen te Xhamia Shqiptare në Toronto

 

Procedura e Votimit,:

Kryesia e BSHI-së përbëhet prej 9 anëtarësh.

çdo anëtarë i BSHI-së, që ka mbushur 18 vjeç ka të drejtë vote.

Ne flet-votim ke të drejte të zgjedhësh jo më shumë se katër (4) kandidatë.

Ata te cilët do përdorin prokurë (Proxy-Download) duhet te kenë prokurat e mbushura dhe te firmosura nga anëtari i cili i jep te drejt përdorimin, gjithashtu duke i bashkangjitur një fotokopje te pasaportit apo patentë shoferit.
Shkarko Prokure – Shqip        Download Proxy – English

 

Kandidatë për Kryesin e Bashkësisë Shqiptare Islame në Toronto për 2017-2018

Ahmet Hoti                          Ahmet Jakupi

Dritan Dede                         Isak Sadiku

Ismet Mirena                       Izet Elmazi                            

Kadrush Cani                      Nexhmi Aliu 

Ramadan Osmani               Rexhep Gallopeni

Rustem Rustemi                 Zemri Sallai

 

Zgjedhjet i udhëheqë Komisioni zgjedhor të cilin e ka emëruar Kuvendi te përbëre nga 5 anëtarë:

Sami Shabani,       Mustafë Ismaili,   Nuri Shefkiu,    Emolina Avdiu.   Ramiz Jakupi
(416-567-2102)    (416-877-2173)     (647-261-6710)

 

Të gjitha këto do zhvillohen sipas statusit të Bashkësisë Shqiptare Islame në Toronto,

Permanent link to this article: http://www.albmuslim.ca/2017/03/13/njoftim-2/

Feb 15 2017

Projekti per Xhamin e Re – New Mosque Project

Projekti

Permanent link to this article: http://www.albmuslim.ca/2017/02/15/projekti-per-xhamin-e-re-new-mosque-project/